Board Leadership Center

כניסה
פורום הדירקטורים הישראלי

הרשמה

פורום הדירקטורים הישראלי של KPMG מספק לחברי דירקטוריון וועדות ביקורת חומרים מקצועיים, ניתוחים, משאבים והזמנות לכנסים ואירועים של הפורום. על מנת שנוכל להשאיר אותך מעודכן, נשמח אם תוכל/י להקדיש מספר דקות ולמלא את טופס הרישום.
ACI

טופס הרשמה לקבלת עדכונים ומועדי כנסים

שם מלא : *
תפקיד :
חברה :
טלפון :
סלולר :
אימייל : *
סיסמה : *
סיסמה : *
* - שדה חובה

צוות הפורום

pict
אורן גרופי
שותף, ראש פורום הדירקטורים
KPMG סומך חייקין

טלפון: 03-6848517
ogrupi@kpmg.com

רשתות חברתיות